Politika dhe procesi ankesës

Ne gjithmonë përpiqemi të sigurohemi që gjithçka të jetë në rendin më të mirë, por ndonjëherë edhe me qëllimet më të mira dhe përpjekjet tona, gjërat shkojnë keq. Ndonjëherë përgjegjësia është në anën tonë, ndonjëherë përgjegjësia është e palës së tretë – por sigurisht që ne nuk dëshirojmë që asnjë nga konsumatorët të jetë i pakënaqur me ndonjë produkt apo shërbim në faqen Lussuria.al .

Ju keni të drejtë të ankoheni për çdo papërsosmëri të konstatuar!

Pavarësisht nëse bëhet fjalë për dërgimin e produktit ose madhësisë së gabuar, ose dërgimin e një produkti ose paketimi të dëmtuar – ju keni të drejtë të paraqisni një ankesë.

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit, ju keni të drejtë të bëni një ankesë 2 vjet nga data e blerjes. Shitësi ka detyrimin ligjor t’i përgjigjet ankesës suaj brenda 8 ditëve. Çdo ankesë duhet të trajtohet në përputhje me ligjin. Në fund, blerësi duhet të informohet për rezultatin e ankesës, pra nëse ankesa pranohet apo refuzohet.

Në rast ankese, ju lutemi na kontaktoni me e-mail, dhe ne do të vazhdojmë komunikimin me shkrim. Ju lutemi përfshini numrin tuaj të porosisë në rreshtin e subjektit të emailit dhe përshkruani problemin në tekst dhe mundësisht bashkëngjitni një foto. Sa më shumë informacion – aq më mirë, sepse do të jetë më e lehtë të arrihet një zgjidhje e drejtë.

A janë ankesat dhe shkëmbimet/rimbursimet e njëjta gjë?

Jemi të vetëdijshëm se shumë njerëz ngatërrojnë ankesat me kthimin dhe shkëmbimin e produkteve, por ato nuk janë të njëjta. Një ankesë ndodh nëse shkaku i pakënaqësisë suaj është një papërsosmëri e produktit ose një gabim në ofrimin e shërbimit.

Shkëmbimi ose rimbursimi mund të ndodhë gjithashtu pavarësisht nga këto arsye – kur thjesht kuptoni brenda 15 ditëve se megjithëse produkti është i përsosur, për çfarëdo arsye nuk dëshironi ta mbani më. Për më shumë informacion mbi shkëmbimin dhe kthimin e produkteve nga faqja e Lussuria.al – lexoni artikullin tonë Shkëmbimi dhe kthimi i mallrave.