Dorëzimi dhe pagesa

Metodat e dërgesës

Çdo porosi e bërë në faqen e internetit Lussuria.al dorëzohet me shërbimin e korrierit MikMik

Deri në momentin e dorëzimit të paketës tek blerësi, e gjithë përgjegjësia lidhur me mallin dhe paketën është përgjegjësi e shitësit. Pas marrjes së paketës, klienti është i detyruar të kontrollojë gjendjen fizike të paketës, dhe në rast të ndonjë dëmtimi të lajmërojë menjëherë korrierin.

Çdo dëmtim i mallit që ekziston, dhe nëse paketimi ishte në rregull, është përgjegjësi e shitësit.

Çmimi i dërgesës për gjithë Shqipërinë është 399 L.

Porositë mbi 5000 L marrin automatikisht dërgesë falas – me përjashtim të aktiviteteve promovuese kur ky prag mund të jetë më i ulët.

Koha standarde e dorëzimit për të gjitha porositë është 2-3 ditë pune.

Koha e dorëzimit llogaritet nga dita e nesërme e punës e porosisë nëse zgjidhet pagesa gjatë dorëzimit, ose nga dita e pagesës së regjistruar nëse zgjidhet parapagimi.

Në rast urgjence, mos ngurroni të na kontaktoni, ne do t’ju kërkojmë nëse është e mundur.

Mënyra pagesës

Porositë në Lussuria.al mund të paguhen në këto mënyra standarde
  – pagesa me kartelë
  – pagesa gjatë dorëzimit
  – paradhënie në llogarinë tonë në bankë

Kur zgjidhni të paguani me para në dorëzim, dita e krijimit të porosisë deri në orën 11 të mëngjesit konsiderohet dita zero e afatit të dorëzimit.

Kur zgjidhni të paguani paraprakisht, dita e regjistrimit të pagesës deri në orën 11 të mëngjesit konsiderohet dita zero e afatit të dorëzimit.

Në rast urgjence, mos ngurroni të na kontaktoni, ne do t’ju takojmë nëse është e mundur.

Detajet e pagesës:

RUBIO COMPANY LLC, Vidin, Bulgaria
iCard Bank: 325-9500700192277-29