Rregullat dhe kushtet

Palët Kontraktuese

Çdo porosi në faqen tonë të internetit konsiderohet një kontratë shitjeje, në të cilën palët kontraktuese nga ana e shitësit janë Rubio Company LLC, Vidin, Bulgaria, EU-VAT: BG206569576, (në tekstin e mëtejmë Shitësi ose Lussuria.al) dhe një person fizik ose juridik që vendos të regjistrojë një porosi në faqen tonë (në tekstin e mëtejmë Klienti).

Orari i punës së Shitësit për informacion është 08:00 – 16:00 dhe gjatë kësaj periudhe të gjithë blerësit potencial do të mund të kërkojnë çdo informacion. Regjistrimi i porosive mund të bëhet pa ndërprerje 24/7, me përjashtim të rastit të punimeve të mirëmbajtjes së faqes.

Lussuria.al merr përsipër të dorëzojë të gjitha mallrat e porositura nga Blerësi brenda kohës së rënë dakord, në adresën e regjistruar nga Blerësi. Duhet të jetë pikërisht malli i porositur, në gjendje korrekte dhe të padëmtuar, me një çmim të dakorduar paraprakisht.

Klienti merr përsipër të lërë informacion të saktë gjatë regjistrimit të porosisë së tij në faqen e internetit të Lussuria.al, si dhe të paguajë çmimin e rënë dakord gjatë marrjes së mallit.

Dorëzimi dhe pagesa

Metodat e dërgesës

Çdo porosi e bërë në faqen e internetit Lussuria.al dorëzohet me shërbimin e korrierit MikMik.

Deri në momentin e dorëzimit të paketës tek blerësi, e gjithë përgjegjësia lidhur me mallin dhe paketën është përgjegjësi e shitësit. Pas marrjes së paketës, klienti është i detyruar të kontrollojë gjendjen fizike të paketës, dhe në rast të ndonjë dëmtimi të lajmërojë menjëherë korrierin.

Çdo dëmtim i mallit që ekziston, dhe nëse paketimi ishte në rregull, është përgjegjësi e shitësit.

Çmimi i dërgesës për gjithë Shqipërinë është 399 L.

Porositë mbi 5000 L marrin automatikisht dërgesë falas – me përjashtim të aktiviteteve promovuese kur ky prag mund të jetë më i ulët.

Koha standarde e dorëzimit për të gjitha porositë është 2-3 ditë pune.

Koha e dorëzimit llogaritet nga dita e nesërme e punës e porosisë nëse zgjidhet pagesa gjatë dorëzimit, ose nga dita e pagesës së regjistruar nëse zgjidhet parapagimi.

Në rast urgjence, mos ngurroni të na kontaktoni, ne do t’ju kërkojmë nëse është e mundur.

Mënyra pagesës

Porositë në Lussuria.al mund të paguhen në këto mënyra standarde
  – pagesa me kartelë
  – pagesa gjatë dorëzimit
  – paradhënie në llogarinë tonë në bankë

Pagesat me kartë kryhen nëpërmjet protokollit të certifikuar të sigurisë për pagesat me kartë interneti VPos Sia, i cili është i pranishëm në tregun tonë nëpërmjet partneritetit me bankat.

Pavarësisht nga mënyra e zgjedhur e pagesës, faqja jonë nuk ngarkon kosto shtesë komisioni, por nëse vendosni të paguani me para në dorëzim, korrieri me dorëzimin dhe arkëtimin e parave, do të kërkoj një komision për pagesën e parave në llogarinë tonë sipas çmimores së Postës për pagesën e porosive.

Kur zgjidhni të paguani me para në dorëzim, dita e krijimit të porosisë deri në orën 11 të mëngjesit konsiderohet dita zero e afatit të dorëzimit.

Kur zgjidhni të paguani paraprakisht, dita e regjistrimit të pagesës deri në orën 11 të mëngjesit konsiderohet dita zero e afatit të dorëzimit.

Në rast urgjence, mos ngurroni të na kontaktoni, ne do t’ju takojmë nëse është e mundur.

Detajet e pagesës:
RUBIO COMPANY LLC, Vidin, Bulgaria
iCard Bank: 325-9500700192277-29

Këmbimi dhe kthimi i mallrave

Ne përpiqemi të jemi gjithmonë korrekt, e kuptojmë se gabimet ndodhin – ndonjëherë i bëjmë vetë. Ne dëshirojmë që ju të shijoni rrobat tona në mënyrën e përsosur, pavarësisht nga pengesat. Nëse hasni ndonjë vështirësi, mos ngurroni të na kontaktoni, ne do të bëjmë çmos për t’i zgjidhur ato në mënyrë sa më efikase.

Shkëmbimi i mallrave

Shkëmbimi i mallrave është i mundur, pavarësisht nga arsyeja, brenda 30 ditëve nga dita e dorëzimit të porosisë.

Shitësi bart shpenzimet e transportit të mallrave zëvendësuese nëse dërgohen mallrat e gabuar, mallrat e dëmtuara, mallrat me defekt, mallrat e përdorura ose produkti i duhur, por me madhësi të gabuar.

Blerësi mbulon shpenzimet e transportit të mallit zëvendësues nëse është porositur malli i gabuar, blerësi nuk e dëshiron më mallin e porositur dhe dëshiron një të gjatë, ose madhësia nuk i përshtatet blerësit dhe ai ka nevojë për një tjetër. Mallrat që kthehen si zëvendësim duhet të jenë të paketuara në mënyrë perfekte dhe origjinale në paketimin origjinal. Paketimi duhet të jetë pa dëmtime.

Mallrat nuk duhet të lahen ose përdoren, dhe malli nuk duhet të ketë asnjë dëmtim. Nëse këto kushte nuk plotësohen, shitësi ruan të drejtën të mos respektojë të drejtën për t’u ankuar duke zëvendësuar mallrat.

Kthimi i mallrave

Kthimi i mallit është i mundur, pavarësisht nga arsyeja, brenda 30 ditëve nga dita e dorëzimit të porosisë.

Blerësi bartë shpenzimet e transportit të mallrave te shitësi dhe shitësi merr përsipër t’i kthejë blerësit shumën e plotë të vlerës së porosisë, nëse i gjithë porosia kthehet, ose vlerën e mallit që kthehet.

Mallrat e kthyera si kthim duhet të jenë të paketuara në mënyrë perfekte dhe origjinale në paketimin origjinal, i cili duhet të jetë i padëmtuar. Meqenëse bëhet fjalë për të brendshme femrash, malli nuk guxon të lahet apo të përdoret, si dhe të jetë i padëmtuar. Nëse këto kushte nuk plotësohen, shitësi rezervon të drejtën të mos respektojë të drejtën për t’u ankuar për kthimin e mallrave.

Rregullat e higjienës

Shpresojmë që të gjithë të jemi të vetëdijshëm për specifikën dhe ndjeshmërinë e mallrave që shesim, dhe që kur bëhet fjalë për të brendshmet, kjo është kryesisht një temë e ndjeshme higjienike. Duke pasur parasysh se të brendshmet përdoren në kontakt me pjesët intime të trupit, duhet të jeni të vetëdijshëm se nëse dëshironi të provoni mallrat pas pranimit, këtë mund ta bëni vetëm përmes garderobës tuaj.

Kthimi dhe shkëmbimi i mallrave nuk do të jetë i mundur nëse:
   – Këto janë pjesë të poshtme të pavarura të rrobave – brekë dhe çorape, pavarësisht nëse janë të hapura
   – Nëse në rrobat e kthyera vërehet se është provuar pa respektuar rregullat (kontrolli i dritës ultraviolet)
   – Nëse malli mban erë kur prek lëkurën/parfumin
   – Nëse mallrat janë të larë dhe kanë erë detergjenti/zbutës
   – Nëse malli nuk ka etiketën origjinale ose është i dëmtuar
   – Nëse malli është i dëmtuar

Praktikisht, mallrat mund të kthehen nëse menjëherë pas marrjes së mallit konstatohet se ato janë të papërshtatshme ose nëse madhësia është testuar në përputhje me rregullat e përshkruara më sipër.

Si e dini nëse keni zgjedhur numrin e duhur për veten tuaj?

Lexoni më shumë rreth tij në artikullin e Udhëzuesit të Madhësisë.

Ankesa

Ne gjithmonë përpiqemi të sigurohemi që gjithçka të jetë në rregullin më të mirë, por ndonjëherë ndodh që edhe me qëllimet më të mira dhe me të gjitha përpjekjet tona, gjërat të shkojnë keq. Ndonjëherë përgjegjësia është në anën tonë, ndonjëherë është përgjegjësi e një pale të tretë. Sigurisht që nuk duam që asnjë konsumator të jetë i pakënaqur me ndonjë produkt apo shërbim. Ju keni të drejtë të ankoheni për çdo papërsosmëri të konstatuar! Qoftë dorëzimi i produktit ose madhësisë së gabuar, ose dërgimi i një produkti ose paketimi të dëmtuar – ju keni të drejtë të ankoheni.

Sipas Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit, kur bëhet fjalë për konformitetin e produktit (a është porosia), ju keni të drejtë të bëni një ankesë brenda 2 viteve nga dita e blerjes. Nga ana tjetër, shitësi ka detyrim ligjor t’i përgjigjet ankesës suaj brenda 8 ditëve. Çdo ankesë duhet të trajtohet në përputhje me ligjin. Së fundi, klienti duhet të informohet për rezultatin e ankesës – nëse ankesa miratohet apo refuzohet.

Në rast ankese, ju lutemi na kontaktoni me email ose mesazh dhe ne do të vazhdojmë komunikimin me shkrim. Ju lutemi përfshini numrin e porosisë në temën e emailit dhe përshkruani problemin në tekst dhe mundësisht bashkëngjitni një foto. Sa më shumë informacion – aq më mirë, sepse do të jetë më e lehtë për ne të arrijmë një zgjidhje të drejtë.

Mbrojtja e të dhënave personale

ë gjitha të dhënat personale që ju lini në faqen e Lussuria.al nuk u përcillen palëve të treta, por mbahen të mbrojtura në serverin tonë. Të dhënat përdoren në varësi të nevojës vetëm për komunikim me klientët, përpunimin e porosive, krijimin e librave të adresave në shërbimin korrier.

Në varësi të nevojës, secili nga segmentet e organizatës sonë sheh vetëm të dhënat e nevojshme për punën e tij, dhe vetëm menaxhmenti ka qasje në të dhënat e plota të porosive.

Komentet dhe vlerësimet që lini në faqen tonë janë të dukshme publikisht. Përveç vetë komentit, pjesa tjetër e të dhënave tuaja nuk është e disponueshme publikisht.

Cookies digjitale në faqen Lussuria.al ju ndihmojnë të keni përvojën më të mirë të mundshme kur shikoni faqen. Cookies ndihmojnë në ruajtjen e të dhënave në lidhje me kërkimet, pamjet dhe të dhënat që keni futur. Kjo përmirëson përvojën e përdoruesit në vizitat e përsëritura. Cookies mbeten aktive për një vit nga përdorimi i fundit.

Të dhënat në lidhje me regjistrimin e përdoruesve përdoren vetëm për qëllime të përdorimit më të mirë të faqes sonë dhe porositjes më të lehtë. Të gjitha të dhënat e mbledhura nga përdoruesit e regjistruar nuk ndahen me palët e treta, por përpunohen dhe përdoren vetëm për qëllime të brendshme.

Të dhënat e nevojshme për regjistrimin e porosisë janë vetëm të dhënat e nevojshme në mënyrë që porosia të kryhet pa probleme. Të dhënat e kërkuara përdoren ekskluzivisht për qëllime të brendshme për përpunimin e suksesshëm të porosisë dhe nuk do të ndahen me një palë të tretë.

Të dhënat e përdorura për krijimin e librave të adresave në sistemin e shërbimit korrier mbahen nën mbrojtjen më të rreptë të privatësisë. Të dhëna të tilla fshihen nga sistemi i shërbimit korrier brenda afatit ligjor.

Të dhënat e përdorura për krijimin e faturave janë vetëm të dhënat bazë të klientit të nevojshme për krijimin e faturës pa informacionin e kontaktit të klientit.

Me kërkesë të blerësit, të dhënat e tij mund të fshihen nga baza e të dhënave të shitësit. Nëse mendoni se ju kërkohen të dhëna që nuk mendoni se janë të nevojshme për përpunimin e porosisë, ju lutemi na kontaktoni.

Politika e privatësisë

Përpunimi i të dhënave personale dhe politika e privatësisë i referohen pëlqimit të personave të cilëve u referohen të dhënat për qëllimin e dërgimit të mesazheve të biznesit dhe për qëllime të aktiviteteve të tjera të marketingut të drejtpërdrejtë në internet. Kontrolluesi i të dhënave tuaja personale është RUBIO DOO, Karađorđeva 33, 17000 Vranje, MB: 21668940, PIB: 112412624 (në tekstin e mëtejmë “Kontrolluesi”). Zyrtar për mbrojtje personale: Goran Dimitrijeviq, drejtor i kompanisë, email: hello@lussuria.al.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja është pëlqimi juaj i dhënë Kontrollorit bazuar në nenin 6 (1) (a) të Rregullores (KE) Nr. 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit për Mbrojtjen e Individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe rrjedhën dhe shkëmbimin e lirë të të dhënave të tilla, që shfuqizon Direktivën 95/46 / KE (Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave Personale) (më tej referuar si “Rregullorja”).

Qëllimi i përpunimit të të dhënave tuaja personale është përdorimi i sistemit, komunikimeve të biznesit dhe aktiviteteve të tjera të marketingut të Kontrollorit me ju.

Nuk ka asnjë vendim individual automatik të marrë nga Kontrollori në lidhje me nenin 22 të Rregullores.

Periudha në të cilën të dhënat tuaja personale do të ruhen nga kontrolluesi është 3 vjet, por jo më e gjatë se kaq, përveç nëse pëlqimi juaj për përdorimin e të dhënave (për këto qëllime) tërhiqet brenda asaj periudhe kohore.

Të dhënat tuaja personale do të përdoren vetëm nga përdoruesit e mëposhtëm:

Firmat e administrimit të serverëve dhe uebit, firmat e marketingut dhe promovimit, firmat e kontabilitetit dhe firmat e transportit.

Sipas paketës së kushteve për përdorimin e të dhënave personale, të përcaktuara në Rregullore, ju keni të drejtë të kërkoni nga zyrtari juaj qasje, korrigjim ose heqje të të dhënave tuaja personale, si dhe kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale, ju keni të drejtën të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale, si dhe të drejtën për transportueshmërinë e të dhënave tuaja personale.

Ju keni të drejtë në çdo kohë të tërhiqni pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja personale dhënë Kontrolluesit. Në rast se kjo ndodh, kjo nuk do të ndikojë në ligjshmërinë e së drejtës së përpunimit që është dhënë në të kaluarën, përpara se të tërhiqej. Pëlqimi juaj për përpunimin e të dhënave personale mund të tërhiqet duke dërguar një email në hello@lussuria.al.

Nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale ose se vetë Rregullorja është keqpërdorur, ju keni të drejtë, ndër të tjera, të paraqisni një ankesë pranë autoritetit kompetent.

Ju nuk jeni të detyruar të jepni informacionin tuaj personal. Dorëzimi i të dhënave tuaja personale nuk është një kontratë që ka detyrime ligjore dhe as nuk përfshin nevojën për të lidhur një kontratë.

Politika e Cookies

Teknologjia e cookie-ve përdoret për të analizuar tendencat, për të ndjekur aktivitetin e vizitorëve në sajt dhe për të mundësuar aktivitet të personalizuar promovues. Kjo faqe shpjegon politikën e përdorimit të cookies dhe teknologjinë e tyre në faqen e internetit Lussuria.al, kompania RUBIO DOO Vranje.

Kur vizitoni faqen tonë për herë të parë, një dritare kërcyese do të shfaqet me informacione rreth përdorimit të cookies dhe duke klikuar butonin Prano, ju deklaroni se kuptoni dhe pranoni përdorimin e cookies të shpjeguara në Politikën tonë të Cookie-ve, pas të cilin pop-up mbyllet. Pranimi i cookies është opsional dhe përdorimi i cookies mund të anulohet në çdo kohë. Vendosja dhe heqja e cookies mund të bëhet në cilësimet e cookie-ve të shfletuesit tuaj. Heqja e disa cookies mund të çojë në një funksionim të modifikuar pjesërisht të sistemit tonë online.

Cookies janë skedarë të vegjël teksti, pjesë kodi, që ruhen në shfletuesin tuaj kur vizitoni faqen tonë. Në vizitat e mëvonshme, bazuar në këto skedarë, faqja jonë njeh shfletuesin tuaj dhe e përshtat faqen me preferencat tuaja nga aktivitetet e mëparshme, në mënyrë që të keni përvojën më të mirë të mundshme. Cookies nuk janë në gjendje të hyjnë në kompjuterin tuaj dhe skedarët personalë, i gjithë aktiviteti përfundon në shfletuesin tuaj dhe janë fjalë për fjalë të padëmshme për ju.

Cookies të vendosura nga faqja jonë quhen cookies të palës së parë, dhe cookies të vendosura nga partnerët tanë të autorizuar për aktivitete marketingu quhen cookie të palëve të treta. Cookie të tilla nuk janë nën kontrollin tonë dhe përdoren kryesisht për qëllime marketingu dhe reklamimi të personalizuara, kështu që ju mund të lexoni më shumë rreth tyre në politikat e cookie-ve të atyre kompanive.

Cookies përdoren për të kuptuar më mirë preferencat e vizitorëve të faqes në internet. Kjo ndodh në bazë të aktiviteteve të vizitorëve të mëparshëm, dhe të gjitha aktivitetet e vizitorëve në faqen tonë kalojnë përmes një algoritmi mirëkuptimi dhe më vonë vetë faqja përshtatet automatikisht me preferencat e përdoruesve, pavarësisht nëse bëhet fjalë për prezantimin e përmbajtjes apo ofertat e marketingut për vizitorët.Megjithëse cookies vendosen në shfletuesit e të gjitha pajisjeve, ato nuk mbledhin informacione personale të vizitorëve.

Cookiet e nevojshme [necessary cookies] – ndihmojnë faqen e internetit të funksionojë siç duhet. Pa to, faqet nuk do të ishin në gjendje të ekzekutonin disa funksione bazë.

Cookies preferenciale [preference cookies] – lejoni që faqja të mbajë mend disa informacione bazë për ju dhe në këtë mënyrë të rregullojë pamjen e vetë faqes.

Cookies statistikore [statistical cookies] – ndihmojnë për të kuptuar se si vizitorët ndërveprojnë me sitin, përmes mbledhjes anonime të informacionit dhe të dhënave.

Cookie marketingu [marketing cookies] – shërbejnë për të monitoruar aktivitetin e vizitorëve në vetë faqen dhe, në bazë të kësaj, për të shfaqur reklama të përshtatura sipas shijes së tyre.

Cookies e performancës [performance cookies] – këto cookie njohin që vizitori është rikthyer në faqe dhe përmbajnë informacion bazë për vizitorin, si p.sh. vendndodhjen. Këto cookie nuk janë të nevojshme dhe nuk ndikojnë ndjeshëm në përvojën e përdoruesit.

Cookies e mediave sociale [social media cookies] – ndihmojnë në integrimin e funksionalitetit të marketingut të rrjeteve sociale në faqe dhe përdoren ekskluzivisht për qëllime promovuese. Këto cookie kryesisht përfshijnë skedarë të palëve të treta mbi të cilat ne nuk kemi kontroll dhe nëse jeni të shqetësuar për sigurinë tuaj, ju këshillojmë të lexoni politikën e skedarëve të skedarëve të rrjeteve sociale.

Në çdo kohë, në cilësimet e shfletuesit, mund të vendosni pranimin e pjesshëm ose të plotë të cookies, si dhe të shikoni llojet e cookies dhe emrat e kompanive, kukit e të cilave përdoren në faqen që keni vizituar. Në lidhjet e mëposhtme, mund të gjeni më shumë informacion rreth kontrollit të cookie-ve në shfletuesit më të njohur në botë:

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Apple Safari:
https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

E-mailet promocionale, nëse dërgohen, përmbajnë cookie që japin komente nëse e-maili është hapur dhe nëse është klikuar lidhja e postuar. Këto cookie përdoren vetëm për qëllime analitike dhe nuk mbahen në shfletuesin e vizitorit.

Përveç biskotave, të ashtuquajturat Teknologjia Pixel për të monitoruar sa më mirë aktivitetin e çdo vizitori në faqen e internetit. Pixelët gjurmues bëjnë të mundur njohjen e lëvizjeve në vetë faqe, si dhe lëvizjet ndërmjet faqeve nga dyqani online në rrjetet sociale dhe mbrapa, si dhe aktivitetet që ndodhin në këto ndryshime nga faqja në faqe.